Wooninc. en de impact op het milieu

Wooninc. draagt bij aan een CO2-neutrale samenleving. Dat doen we door de verduurzaming van ons vastgoed en door zelf slim energie op te wekken met zonnepanelen. Maar CO2-neutraal zijn is niet het enige doel dat je kunt stellen. Sterker nog: duurzaamheid gaat over zoveel meer. Om erachter te komen waar Wooninc. haar negatieve impact op de planeet om kan draaien naar een positieve, zijn we een duurzaamheidstraject gestart.

Samen met multidisciplinair ontwerper, onderzoeker en duurzaamheidsadviseur Babette Porcelijn brengen we onze impact in kaart, stellen we doelen, bedenken we oplossingen en voeren deze vervolgens uit en monitoren de resultaten. Babette Porcelijn doet al vier jaar onderzoek naar de impact van ons dagelijkse leven op het milieu. Haar missie is inzicht en vooral ook oplossingen bieden voor mensen en organisaties die bij willen dragen aan een duurzame planeet. Ze vertelt over de noodzaak van en de weg naar een andere leef- en organisatiestijl.

Hoe duurzaam zijn we met z’n allen in Nederland?

“Duurzaamheid is een best vaag begrip. Wanneer is iets duurzaam? Om concreet in kaart te kunnen brengen hoe we ervoor staan, kijk ik naar de draagkracht van de planeet. Voor de leefwijze die we hebben in Nederland hebben we eigenlijk 3,6 planeten nodig. De gemiddelde wereldburger leeft alsof we 1,6 planeten tot onze beschikking hebben. We hebben er maar één en die kan wel wat hebben, maar dat is natuurlijk geen houdbare situatie. Als we onze impact op de planeet in Nederland tot een kwart kunnen terugdringen, dan is het houdbaar; binnen de draagkracht dus.”

 

Hoe komt het dat er nog zo weinig mensen de noodzaak van een duurzame samenleving inzien?

“De effecten van onze negatieve impact zijn vaak niet direct zichtbaar in ons dagelijkse leven. We leggen de relatie vaak niet tussen onze levensstijl en bijvoorbeeld een natuurramp aan de andere kant van de wereld of een oorlog die mede ontstaan is door een water- en voedseltekort. En hoewel we steeds meer toegang hebben tot feiten en cijfers, is er nog steeds te weinig kennis en transparantie. We weten vaak niet wat de impact precies is. Daarom spreek ik in mijn boek over de verborgen impact. Daarnaast wordt er vaak gefocust op kleine dingen die je kunt doen als consument. Je televisie niet op stand-by laten staan of je oplader uit het stopcontact trekken. Natuurlijk is dat nuttig, maar dit heeft eigenlijk maar een heel klein effect. Ik denk dat consumenten daardoor vaak denken dat het probleem ook niet zo groot is. En dat is niet zo. We hebben veel meer impact dan we denken. Negatief, maar dus potentieel ook positief!”

Het is nogal wat, die verborgen impact die we hebben op de planeet. Hoe kun je mensen nu positief stimuleren om te veranderen?

“Achter alles wat je koopt of doet zit een keten van grondstoffen, producenten en leveranciers. Lastig om te weten of elke schakel wel duurzaam is. Je moet oppassen dat je er niet moedeloos van wordt en er een soort ‘Ecorexia’ van krijgt. Daarom focus ik graag op effectieve oplossingen En dat zit hem in grote dingen. Juist daar waar je impact het grootst is, kun je ook de grootse verandering teweegbrengen. Stoppen met vlees eten bijvoorbeeld, minder nieuwe spullen kopen of niet meer met het vliegtuig reizen. Daarnaast gaat het niet over dingen ‘niet meer mogen’, maar over een nieuwe duurzame levensstijl die meer oplevert. Veranderen is niet lastig als de nieuwe manier aantrekkelijker is dan de oude, en daar hebben we het bedrijfsleven, de politiek en ontwerpers ook bij nodig.”

Waar liggen de kansen in het bedrijfsleven?

“Veel bedrijven focussen voornamelijk op CO2-uitstoot. En dan vaak ook nog alleen binnen de organisatie of de landsgrenzen. En daarmee bouwen ze een enorme blinde vlek in. We laten zo 80% van onze impact buiten beschouwing. De productie van de elektrische auto is hier een mooi voorbeeld van. Een elektrische auto stoot minder CO2 uit, maar is in productie zeer vervuilend. De productie van een auto kost net zoveel energie als vijf jaar in een benzineauto rijden, en de mijnbouw voor de accu van een elektrische auto is heel vervuilend. Het is zaak om naar alle impact te kijken, dus ook naar ontbossing, de druk op grondstoffen, vervuiling van de grond, enzovoort. Ook hier is kennis en inzicht key. Kijken naar de hele keten, branche overschrijdende samenwerkingen aangaan en nieuwe businessmodellen ontwikkelen. Ik geloof dat we daarmee aantrekkelijke alternatieven kunnen ontwikkelen en zelfs geld kunnen gaan verdienen aan het schoonmaken van de aarde.”

 

Op welke vlakken kan een woningcorporatie verduurzamen?

“Als je kijkt naar de impact top-10 voor consumenten dan zie je dat wonen veel invloed heeft. Dat begint bij de bouw. Er komt veel fijnstof vrij, bouwmaterialen zijn vaak vervuilend en er is veel afval. Daarnaast is het energieverbruik van het wonen zelf belangrijk, maar ook de levensstijl van de huurders. Ik vind het heel interessant om te kijken of we huurders kunnen stimuleren bewuster te leven. Een derde aspect is de interne bedrijfsvoering. Denk aan de spullen die er nodig zijn om een woningcorporatie te runnen. Telefoons, computers, de kantine, de inkoop van kantoorartikelen en het wagenpark.”

 

Je bent samen met Wooninc. de ‘stip op de horizon’ aan het definiëren. Een duurzaamheidsdoel, zogezegd. Hoe pak je dat aan?

“Iedere oplossing begint bij het stellen van de juiste vragen. We steken hoog in en maken de zaken daarna concreet. We gaan eerst inventariseren waar de impact precies ligt en hoe alles zich tot elkaar verhoudt. Daarna kijken we naar haalbare doelen en manieren om daar te komen. Denk bijvoorbeeld aan een aangepast inkoopbeleid, samenwerkingen aangaan, duurzamer bouwen, het aantrekkelijk maken voor huurders om hun impact te verlagen en de impact van de corporatie compenseren door te investeren in het behoud van de natuur. Er is zo veel mogelijk, maar wat precies haalbaar is voor Wooninc., dat zijn we nu aan het onderzoeken. We zijn net gestart, maar ik ben heel benieuwd naar de uitkomsten en mogelijke oplossingen!”

De verborgen impact

Ook geïnteresseerd? Lees het boek van Babette.

Over onze impact op de planeet en hoe we dat kunnen veranderen, heeft Babette Porcelijn een boek geschreven: ‘De verborgen impact’. Verhelderend en met veel infographics maakt ze inzichtelijk wat we vaak niet doorhebben, maar vooral ook hoe je echt een verschil kunt maken. Kijk op www.deverborgenimpact.nl. Ook heeft Babette een tool waarmee je je persoonlijke impact kunt berekenen.