Woningcorporaties vragen aandacht van politiek voor leefbare wijken

(V.l.n.r. Ingrid de Boer, Hans Rozendaal, Angela Pijnenburg, Jos Goijaerts)

Naast het bieden  van betaalbare woonruimte  aan 250.000 inwoners in de Metropoolregio Eindhoven (MRE), denkt Wooninc. samen met de 12 andere corporaties na over leefbare wijken in de regio. De thema’s en vraagstukken zijn verzameld in het manifest ‘Toekomstvast Wonen’. Dit stuk is aan alle fracties van de partijen in 21 gemeenten aangeboden.

Samen werken aan oplossingen

Bij een fijne plek om te wonen horen meer voorzieningen. Ook  toegang tot verschillende voorzieningen en  mogelijkheden van zorg zijn onderwerpen die belangrijk zijn. Onderwerpen waar we als woningcorporaties niet zomaar antwoord op kunnen geven. Samen met gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en andere samenwerkingspartners vragen we aan de politieke partijen  aandacht voor de volgende drie onderwerpen:

  • Werken aan een inclusieve samenleving
  • Realiseren van voldoende betaalbare woningen
  • Verduurzamen van de gebouwde omgeving

Bij al deze onderwerpen staan de inwoners centraal. Met al doel huurders in de toekomst prettig en betaalbaar te laten wonen. Daarvoor moeten we over huidige gemeentegrenzen heen kijken.

 

Werken aan inclusieve samenleving

In steeds meer wijken is een tweedeling zichtbaar. Tweedeling op economisch gebied zorgt voor eenzijdige wijken. Dat willen we juist niet. We streven naar gemengde wijken waar onze klanten  zich veilig voelen, lang zelfstandig wonen in een vertrouwde woonomgeving.  Samenwerking is daarbij het sleutelwoord. Gemeenten, welzijnsorganisaties en wij als woningcorporaties moeten samen aan de slag om dit doel te bereiken. Een mooi voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen Wooninc. en Vitalis: WoonincPlusVitalis.

Realiseren van voldoende betaalbare woningen

Hét doel van Wooninc. en alle andere corporaties in MRE is geschikte en betaalbare woonruimte bieden voor zoveel mogelijk mensen. Uitdaging voor nu is het aanbod aan laten sluiten op de toekomst. En richten we ons ook op flexibele woningen, zoals short stay en flexwonen. Voorbeelden van flexwonen  zijn: Genderhof, Josephinedreef en Kortonjo. En sporen we partijen aan om bijvoorbeeld creatieve oplossingen en nieuwe bouwtechnieken toe te passen. Zo hebben we samen met Heijmans  de H-One woningen aan Djept geplaatst , om snel aan de vraag te voldoen. Wij kunnen hierbij  niet zonder de hulp van de gemeenten. Van hen vragen wij voldoende aanbod van bouwgrond, met realistische prijzen. En zoveel mogelijk belemmeringen die flexibiliteit en betaalbaarheid in de weg zitten op te lossen.

 

Verduurzamen van gebouwde omgeving

Wonen in onze regio moet door hard mee te werken aan de doelstellingen van CO2-neutraal nóg fijner worden. Een doelstelling  is dat alle woningen gasloos zijn in 2050 en alleen nog maar ‘groene’ energie gebruiken. Zo zijn de tijdelijke woningen aan de Heerbaan-Djept all electric. Dat betekent ook dat we als woningcorporaties meer innovatievermogen vragen, zodat duurzame energieconcepten bedacht en op grote schaal toegepast worden. Wooninc. wil daarnaast ook bewust inspelen op gedragsveranderingen. Echt duurzaam is immers meer dan alleen een energiezuinige woning. Samen met onze huurdersorganisatie kijken we hoe we bewoners  kunnen helpen om duurzame keuzes te maken, die ook nog eens gunstig zijn voor de portemonnee en bijdragen aan een gezonde en veilige leefomgeving, bijvoorbeeld door de inzet van zogenaamde ‘impactcoaches’.

Dat kan alleen als alle betrokken partijen – waaronder corporaties, gemeenten, netbeheerders, energiebedrijven, leveranciers, bewoners – samen werken aan oplossingen. Er zijn veel uitdagingen die we alleen samen kunnen bereiken. Doel is nu de regionale dialoog op gang te brengen. Wij nodigen de nieuwe colleges en alle andere partners uit om samen met ons de uitdaging aan te gaan!

Meer weten over het manifest?

< download de pdf.