Focus aanbrengen en inzetten op samenwerking

2017. Een jaar waarin we stil hebben gestaan bij onze kerntaak en wie we zijn. Een jaar dat in het teken stond van een hernieuwde kijk op onze identiteit, professionalisering en samenwerking. We hebben een pas op de plaats gemaakt, focus aangebracht, bepaald waar we van zijn en ook waar we niet van zijn. We kunnen terugkijken op een jaar van goede voorbeelden die energie geven voor de toekomst. En blikken vooruit: we kiezen voor een focus op ouderen en zetten in op meer samenwerking in de Metropoolregio Eindhoven.

In het jaarverslag leggen wij verantwoording af over onze prestaties en resultaten. Het jaarverslag 2017 bevat het bestuursverslag en de jaarrekening.

 

De seniorenhuisvester

Wij huisvesten veel senioren en daarin onderscheiden wij ons van de gemiddelde woningcorporatie. We geven onze oudere bewoners veel aandacht. Onze huismeesters zijn daar een goed voorbeeld van. Zij signaleren en adviseren de bewoners over hun woon-, zorg- en ondersteuningsvragen. Dat doen we onder andere met welzijnsrondes, veiligheidsbijeenkomsten en personenalarmering. Nét die extra dingen en de grote aandacht voor bewonerswelzijn maakt ons tot die andere sociale verhuurder; dé seniorenhuisvester in de regio.

 

Alles in verhouding

Juist die service en aandacht voor ouderen die we samen met onze ketenpartners op het gebied van zorg en ondersteuning bieden, vragen om extra investeringen. Wat we aanpakken willen we goed doen, ondanks relatief beperkte financiële middelen. We focussen ons op de Metropoolregio Eindhoven. In nieuwbouwprojecten, onderhoud en renovatie nemen we onze verantwoordelijkheid. We bekijken in projecten goed wat we zelf willen en kunnen doen, wat we beter samen met anderen kunnen ontwikkelen of wat anderen beter zouden kunnen doen.

 

Samen

Waar we in de Metropoolregio Eindhoven eerst vooral los van anderen opereerden, zetten we nu en de komende jaren in op meer samenwerking. We versterken de banden met partners in zorg, ondersteuning en welzijn en leren van elkaar. Samen met de collega-corporaties blijven we verantwoordelijk voor de volkshuisvestelijke opgave in onze regio. Dat staat centraal de komende jaren. We doen daarbij waar we, ieder op ons eigen terrein, goed in zijn. Het doel is en blijft altijd het bieden van betaalbare en kwalitatief goede woonruimte aan mensen die dat nodig hebben.

We gaan door met werken aan goed wonen, met een focus op ouderen. Dat doen we samen met onze ketenpartners en huurders. En dat blijven we doen op een menselijke manier, met daadkracht en een tikkeltje eigenzinnigheid. Want Wooninc. zou Wooninc. niet zijn als we in bijzondere situaties niet het initiatief nemen en een actieve rol blijven aannemen.