Meebewegen en samenwerken

2018 was een jaar vol uitdagingen, waar we uiteindelijk sterker en slimmer uit zijn gekomen. Door veranderende regelgeving en aanscherping van financiële richtlijnen, kwam onze financiële manoeuvreerruimte verder onder druk te staan. Maar ook door duurzaamheidsambities, stijgende bouwkosten en toenemende fiscale lasten. Scherpe keuzes maken: ook in 2018 ontkwamen we er niet aan. In ons jaarverslag 2018 lichten we deze keuzes verder toe.

Wendbaar en digitaal

Eén ding staat vast: wij laten onze ambities niet temperen door de vele uitdagingen op ons pad. Dat betekent wel dat we nog wendbaarder moeten worden. Het afgelopen jaar hebben we gekeken hoe we alles nog strakker kunnen organiseren. Digitalisering speelt daarin een belangrijke rol. We zetten in 2019 in op een optimale online dienstverlening. Dat sluit niet alleen aan bij de verwachtingen van onze huurders, het geeft ons ook de ruimte nog meer persoonlijke aandacht en service te bieden aan onze senioren.

 

Werelden samenbrengen

Hoe groter de uitdaging, hoe groter onze creativiteit. Wij kijken wat we wél kunnen met de middelen en mensen die we hebben. Zo kunnen we met veel kleine initiatieven toch een grote impact maken. Daarbij kijken we ook steeds meer over onze organisatiegrenzen heen. We zijn bijvoorbeeld ontzettend trots op onze samenwerking met Vitalis WoonZorg Groep. Het afgelopen jaar hebben we ons nog meer verdiept in elkaars wereld. WoonincPlusVitalis is daarmee de perfecte blauwdruk voor het intensiveren van andere samenwerkingsverbanden en het aangaan van nieuwe allianties.

 

Samen verduurzamen

Kijken we naar samenwerken, dan is duurzaamheid ook een sprekend voorbeeld. Begin 2018 sloegen we met het Duurzaamheidspact de handen ineen met andere Eindhovense woningcorporaties, gezamenlijke klantraden en de gemeente. Het afgelopen jaar hebben we hierin belangrijke stappen gezet. We hebben onze gezamenlijke CO2-impact in kaart gebracht, een methodiek ontwikkeld voor ‘Eindhoven aardgasvrij’, plannen gemaakt om onze krachten te bundelen op het vlak van onderhoud en renovatie en een ‘menukaart’ bedacht waarmee we het verduurzamen van woningen kunnen standaardiseren. Diederik Samsom, supervisor van het pact, noemt onze samenwerking terecht een inspirerend voorbeeld voor de rest van Nederland.

100 jaar in beweging

We werken op allerlei fronten hard aan de toekomst. Juist omdat we zo’n rijk verleden hebben. Op 28 oktober 2019 bestaat Wooninc. 100 jaar. Een moment om op passende wijze te vieren met onze huurders en medewerkers. Maar ook een moment van reflectie. Want hoewel het dynamische speelveld van woningcorporaties de afgelopen eeuw volop veranderde, is onze missie na 100 jaar nog altijd hetzelfde: goede en betaalbare woningen beschikbaar stellen voor de sociale doelgroep. Zolang we dat niet uit het oog verliezen en blijven meebewegen, zien we de komende 100 jaar vol vertrouwen tegemoet.

 

In het jaarverslag leggen wij verantwoording af over onze prestaties en resultaten. Het jaarverslag 2018 bevat het bestuursverslag en de jaarrekening.