Samen sterker voor senioren

Wonen, welzijn en zorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, zeker voor senioren. Werken aan goed wonen doen we dan ook bij voorkeur samen met anderen. Wooninc. is altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingsverbanden met partners die bij ons passen én ons aanvullen.

Wij zijn ervan overtuigd: samenwerken leidt tot betere producten en diensten. WoonincPlusVitalis is daar een goed voorbeeld van. Maar ook buiten Eindhoven heeft Wooninc. zich verbonden aan diverse zorg- en welzijnspartners, zoals RSZK en Savant Zorg. Zoals het er nu naar uitziet, voegen we daar binnenkort nog een samenwerkingspartner aan toe: Sint Annaklooster. In september tekenden we een intentieovereenkomst om samen met hen woonzorgcentrum Antonius in Acht over te nemen van Zorggroep Sint Maarten.

Voortbouwen op rijke ervaring

Deze stap past perfect bij onze focus op ouderen, bij onze samenwerkingen in de regio en bij onze jarenlange ervaring. Angela Pijnenburg, directeur-bestuurder van Wooninc.: “We richten ons met name op ouderen, daar ligt onze specialiteit en onderscheidend vermogen en dat maakt ons dé seniorenhuisvester in de regio. We willen een divers aanbod bieden en zo goed mogelijk meebewegen met onze klanten. En dat doen we graag samen. We zijn dan ook erg blij dat we samen met Sint Annaklooster in woonzorgcentrum Antonius onze diensten en expertise mogen inzetten, waardoor de bewoners prettig kunnen blijven wonen. Daarbij putten we uit onze rijke ervaring in de tientallen andere woongebouwen waar we hetzelfde doen met andere samenwerkingspartners. Bovendien breiden we hiermee ons werkgebied uit en ook dat vind ik een mooie stap.”

Perfecte mix

In de aanstaande intensieve samenwerking met Sint Annaklooster komen ieders expertisegebieden samen. Sint Annaklooster is al ruim 40 jaar in de regio actief met een veelzijdig zorg- en welzijnsaanbod. Wooninc. heeft bijna 100 jaar ervaring op het gebied van betaalbaar wonen voor senioren. Anita Schavemaker, directeur-bestuurder Sint Annaklooster: “De identiteiten van Sint Annaklooster, Wooninc. en Antonius sluiten naadloos op elkaar aan. Net als onze kernwaarden. Dit komt tot uiting in hartverwarmende, respectvolle zorg voor cliënten en hun mantelzorgers”.

Zorgvuldige selectieprocedure

Zorggroep Sint Maarten zocht sinds juli 2017 naar nieuwe woonzorgpartners voor Antonius in Acht. Omdat Sint Maarten voornamelijk in het oosten van het land actief is, ging haar voorkeur uit naar een samenwerkingsverband uit regio Eindhoven. Na een zorgvuldige selectieprocedure koos de zorggroep met overtuiging voor Wooninc. en Sint Annaklooster. “Met name de hartverwarmende, kleinschalige zorg bij Sint Annaklooster en de ervaring in het bieden van huisvesting met voorzieningen voor welzijn en zorg voor ouderen van Wooninc. spreken ons erg aan”, vertelt Patricia Bangma, waarnemend voorzitter Raad van Bestuur van Zorggroep Sint Maarten.

Klaar voor de samenwerking

Het streven is om de officiële overdracht begin 2019 plaats te laten vinden. De voorbereidingen hiervoor worden nu getroffen. Angela Pijnenburg: “We kijken uit naar onze samenwerking met Sint Annaklooster. Nieuwe partners bieden weer nieuwe kansen om van elkaar te leren en dat komt onze focusdoelgroep alleen maar ten goede. Natuurlijk bouwen we onze samenwerkingen met bestaande partners ook verder uit. Daarmee geven we invulling aan onze strategie én vergroten we onze innovatiekracht”.