Elk jaar maken wij in december prestatieafspraken met de 11 gemeenten waarin wij actief zijn. Met sommige gemeenten maken we elk jaar nieuwe afspraken, met andere gemeenten stemmen we af dat we de lijn uit ons meerjarenplan voortzetten. In december zijn de prestatieafspraken ondertekend. Een mooi startschot voor 2019!

Hoe werken prestatieafspraken?

Jaarlijks brengen wij voor 1 juli een zogeheten bod uit. In dit bod zetten we onze plannen in de gemeente voor het komende jaar uiteen. Denk bijvoorbeeld aan hoeveel woningen we willen bijbouwen, met hoeveel procent de huur stijgt en wat we doen om de duurzaamheid van ons bezit te vergroten.

Met de meeste partijen evalueren we periodiek hoe de zaken ervoor staan. Nog mooier is dat we in veel gemeenten ook echt actief samenwerken met alle betrokkenen, zoals collega-corporaties en onze huurdersvertegenwoordiging.

Bekijk de prestatieafspraken op onze website.