Samen op naar de 100!

Technologische innovaties volgen elkaar in een rap tempo op. Ontwikkelingen die ook invloed hebben op wonen in de toekomst. Hoe moet een woningcorporatie hiermee omgaan? Deze vraag stond centraal op dinsdag 18 september tijdens de jaarlijkse stakeholdersbijeenkomst van Wooninc.

Locatie van deze bijeenkomst was het Ketelhuis op landgoed De Grote Beek van de GGzE en dat was niet geheel toevallig. De GGzE bestaat namelijk 100 jaar en Wooninc. viert op 28 oktober 2019 haar eeuwfeest. Deze stakeholdersbijeenkomst was dan ook tevens de aftrap op weg naar het jubileumjaar en had als toepasselijk thema: ‘Samen op naar de 100!’.

Blik vooruit

Voor Wooninc. genoeg reden om een inspirerende en inhoudelijke ochtend te organiseren voor leden van de Raad van Commissarissen, Raad van Advies, Stichting Huurdersplatform Wooninc., OR, Staf, communicatie en het MT.
De ochtend werd geleid door Ergin Borova. “We leven in een tijdperk van verandering”, onderstreepte deze entrepreneur en innovator pur sang. Hij wierp een blik vooruit en gaf voorbeelden van ontwikkelingen die in de toekomst waarschijnlijk heel normaal zijn.

Denk aan koelkasten die automatisch boodschappen voor je bestellen, robots die koken, drones die pakketjes bezorgen en zelfrijdende auto’s. Contant geld verdwijnt, hoogbouw wordt de norm en waarschijnlijk lopen onze kleinkinderen straks rond met een chip in hun lijf.

Vragen

Hoe moet Wooninc. met deze ontwikkelingen omgaan? En waarvoor moet de woningcorporatie nu al aandacht hebben zodat ze in de toekomst goed kan inspelen op de behoeften van de huurders?
Het was aan de genodigden om in groepjes hierover te brainstormen. Dat deden ze aan de hand van drie vragen. Wat heb je als 100-jarige nodig om gelukkig te kunnen leven? Welke innovaties, trends en ontwikkelingen zijn nodig voor huisvesting in de toekomst? En met welke partners zou Wooninc. moeten samenwerken om zich te blijven ontwikkelen?

Tips

Veel tips, praktische ideeën en suggesties passeerden de revue. “Richt je op modulair bouwen”, werd er geroepen. “Werk samen met onderwijsinstellingen en vervoersbedrijven” en zelfs: “Ontwikkel een matching app voor senioren”…
Een aantal tips kwam veelvuldig terug. Zo benadrukten de aanwezigen het belang van kleinschalig wonen en pleitten ze voor een mix van oudere en jongere bewoners in één gebouw. De belangrijkste boodschap was toch wel: verlies in deze tijd van digitalisering het menselijke aspect niet uit het oog. Persoonlijk contact blijft belangrijk.

Uitdaging

Directeur-bestuurder van Wooninc., Angela Pijnenburg beloofde alle tips goed te bestuderen. “We komen daar later zeker op terug, Het was een inspirerende ochtend en er ligt een uitdaging voor Wooninc. in het verschiet. Die uitdaging gaan we samen aan. Op naar de 100!”