De wereld digitaliseert snel en dat heeft gevolgen voor onze communicatie en dienstverlening. Daarom werkt Wooninc. aan een nieuwe website. Een nieuwe site waarop snel en makkelijk alles te vinden is én waarop onze klanten veel zelf kunnen doen en regelen.

Interviews, klantenpanel en enquête

Om ervoor te zorgen dat de nieuwe website aansluit op de verwachtingen en behoeften van onze huurders, woningzoekenden en samenwerkingspartners vroegen we hen om mee te denken. Door middel van interviews, een klantenpanel en een online enquête hebben we meer inzicht gekregen in wat er op de nieuwe website te vinden moet zijn en wat je er zelf op moet kunnen doen.

Digitalisering

We werken toe naar ‘zoveel mogelijk digitaal’ op een gebruiksvriendelijke en laagdrempelige manier. Naar een nieuwe corporate website inclusief een klantportaal waarin de belangrijkste zaken 24/7 zelf geregeld en opgezocht kunnen worden. Uiteraard blijven er ook opties voor mensen die minder online georiënteerd zijn; we blijven gewoon telefonisch bereikbaar en binnenlopen kan natuurlijk ook. En we helpen onze klanten met het digitaal regelen van zaken.

Een aantal resultaten uit de enquête uitgelicht:

  • Huurders willen graag zelf dingen kunnen doen op onze website. Bijvoorbeeld de status van een reparatieverzoek volgen, het inzien van de huurprijs en andere kosten en het aanpassen van eigen gegevens.
  • Daarnaast zoeken mensen vooral naar contactgegevens van onze medewerkers en woongebouwen. Ook de belangrijke telefoonnummers (calamiteiten, servicedienst, lift, cv-ketel) moeten goed te vinden zijn.
  • En ons woningaanbod is interessant voor onze website-bezoekers. Wooninc. adverteert haar woningaanbod via Wooniezie of via ons Klantencentrum WoonincPlusVitalis.