Groot onderhoud De Horst

Ga er maar aanstaan: 169 huurappartementen renoveren en ervoor zorgen dat de vaak hulpbehoevende bewoners van 75 jaar en ouder prettig kunnen blijven wonen in hun woongebouw. Wooninc. onderneemt deze omvangrijke klus in De Horst in Eindhoven samen met KlokGroep. Zowel de seniorenappartementen als het gebouw worden gemoderniseerd, tegelijkertijd wordt een nieuwe zorgafdeling gerealiseerd.

Het verouderde De Horst voldeed niet aan de eisen van deze tijd en dus wordt nu volop gewerkt om er een modern gebouw van te maken met tiptop voorzieningen. Dat betekent onder andere dat de woningen duurzamer en gebruiksvriendelijker worden. Zo krijgen de appartementen een grotere badkamer om betere zorg te kunnen verlenen. Verder wordt overal een nieuwe keuken geïnstalleerd met meer aansluitmogelijkheden, wordt de brandveiligheid verder verbeterd, het gebouw nog beter geïsoleerd en worden nieuwe ventilatievoorzieningen aangelegd. Aan de buitenzijde krijgt het complex een nieuwe uitstraling door het vervangen van de kozijnen, het plaatsen van nieuwe balkonhekwerken en het schilderen van de betonnen onderdelen. De Horst wordt zelfs dusdanig opgeleverd dat in de toekomst volledig gasvrij wonen mogelijk is.

Hoewel de renovatie technisch gezien geen probleem is, behelst het project een ingewikkelde operatie, erkennen projectmanager Tom van Suilen en directeur Totaalonderhoud Johan Beelen van KlokGroep. Bewoners verblijven tijdens het project namelijk in De Horst. Ze kunnen aangeven of ze in hun appartement willen blijven of dat ze naar een tijdelijke ‘wisselwoning’ gaan, elders in het woongebouw. “Als iemand in het appartement wil blijven, moeten we de planning aanpassen. Maar tot nu toe hebben alle bewoners aangegeven van een wisselwoning te willen gebruikmaken”, aldus projectmanager Van Suilen.

Voor de start van het project werd in maart een bijeenkomst gehouden waarbij de plannen werden gepresenteerd aan de bewoners en hun eventuele begeleiders. Nu de verbouwing in volle gang is, zorgt een sociaal team van zeven personen van Wooninc., Vitalis Woonzorg Groep en KlokGroep ervoor dat het proces zo soepel mogelijk verloopt. Van Suilen: “Het team is vrij uitgebreid om het project heel klantgericht te kunnen benaderen. Als een bewoner opziet tegen de verbouwing,

plannen we extra tijd in om de situatie uit te leggen en haar op haar gemak te stellen. Het is steeds maatwerk. We moeten dus flexibel zijn en anticiperen.”

Het is de reden waarom Wooninc. de opdracht gaf aan KlokGroep. Beelen: “Als we een groot onderhoud doen, zit daar een sociaal aspect aan. Dat is voor ons heel normaal geworden. Dat sociale aspect is de laatste jaren steeds meer naar voren gekomen, ook in corporatieland. We hebben ons er dan ook meer op gefocust. Zo hebben we nu een vaste groep dames die thuis zijn in het begeleiden en coachen van bewoners. Daarnaast kijken ze met een schuin oog naar de wet- en regelgeving die relevant is in dit soort situaties. Soms kunnen mensen recht hebben op een vergoeding tijdens zo’n verbouwing bijvoorbeeld.”

Om het project zo soepel mogelijk te laten verlopen, is goede communicatie essentieel, stelt Van Suilen. Dat houdt vooral in dat we de bewoners goed op de hoogte moeten houden van de werkzaamheden. “Dat doen we elke keer netjes per brief. Deze wordt bewaard in een persoonlijke map die iedere bewoner vooraf heeft ontvangen. Daarin vindt hij of zij bijvoorbeeld ook de destijds gegeven presentatie. Zo kan de familie van de bewoner later ook zien of er iemand van ons is langs geweest om een afspraak te maken voor het persoonlijke gesprek. Het wordt niet even terloops medegedeeld. Op deze manier kunnen mensen alles terugvinden.”

Verder maken we gebruik van een app voor telefoon of tablet waarin per adres alle procedures, afspraken en dergelijke staan geregistreerd. Beelen: “Zo kunnen bewoners ook digitaal bekijken hoe de voortgang is. Via de app kunnen ook vragen worden gesteld. Een zoon of dochter van een bewoner kan bijvoorbeeld aan de andere kant van het land wonen. Zo kan die eenvoudig met het projectteam communiceren en tegelijkertijd op de hoogte blijven van wat er zich afspeelt.”

Wooninc. en KlokGroep, die het project in maart volgend jaar verwachten op te leveren, zorgen er ook voor dat het de juiste partners aan een dergelijk project laat werken. Van Suilen: “Mensen die bij ons en voor ons werken, worden geselecteerd op sociale vaardigheden. Ze moeten met mensen kunnen omgaan. Dat is niet voor iedereen weggelegd.” Beelen: “De partijen waarmee we werken, weten wat het is om in bestaande bouw te opereren. Als je dat niet doet, wordt het een chaos. Uiteindelijk gaat het om gevoel en beleving. We moeten zorgen dat bij de bewoners het thuisgevoel gehandhaafd blijft. Je onderscheidt je op de markt als je het sociale gedeelte goed voor elkaar hebt.”