Het nieuwe woongebouw aan de Fakkellaan in Eindhoven is klaar. De 14 grondgebonden woningen en 7 appartementen zijn bedoeld voor kwetsbare mensen die hiermee de kans krijgen om, met begeleiding, hun leven verder op te pakken.

GGzE huurt alle woningen van Wooninc en zorgt op haar beurt voor de huisvesting en begeleiding van de nieuwe bewoners. Zij nemen binnenkort hun intrek.

Het project

Het project aan de Fakkellaan bestaat uit 14 grondgebonden woningen en 7 appartementen. Deze zijn bedoeld voor mensen vanaf 18 jaar met een psychiatrische achtergrond, die hard op weg zijn volop mee te draaien in de maatschappij.
Zij zitten inmiddels in een stabiele fase en zijn prima in staat om zelfstandig te wonen. Hun nieuwe woning biedt hen de kans een eigen leven op te bouwen. Zij krijgen hierbij begeleiding op maat van GGzE De Boei.

“We vinden dat een maatschappelijke, maar vooral dankbare taak en we zien het als een verrijking van onze portefeuille”

Woonperspectief bieden

Wooninc. huisvest verschillende doelgroepen, waarbij we ons specifiek richten op senioren. Daarnaast willen we woonperspectief bieden aan kwetsbare groepen. “We vinden dat een maatschappelijke, maar vooral dankbare taak en we zien het als een verrijking van onze portefeuille”, aldus Angela Pijnenburg, directeur-bestuurder van Wooninc.

Wooninc. ging in 2012 al op zoek naar een geschikte zorgpartij voor de nieuwe locatie aan de Fakkellaan. “Deze hebben we gevonden in GGzE De Boei, waarmee we vaker succesvol samenwerken.”

Begeleiding door GGzE De Boei

GGzE De Boei heeft veel ervaring in het begeleiden en huisvesten van mensen met een psychiatrische achtergrond. Haar ervaring leert dat met goede ondersteuning en begeleiding mensen kunnen werken aan hun herstel en een leven kunnen leiden met succes en naar tevredenheid. GGzE De Boei biedt begeleiding op maat op alle levensgebieden. Tevens voorziet ze in 24 uurs bereikbaarheid.

Onbekend maakt onbemind

De komst van dit woongebouw riep aanvankelijk veel vragen op bij omwonenden. Door goede uitwisselingen van informatie over en weer, is er nu meer duidelijkheid.

Lees ook het artikel Onbekend maakt onbemind waarin Hanneke Hensen, manager bij GGzE De Boei, hier meer over zegt.