Wooninc. zorgt in 11 gemeenten voor betaalbare woonruimte. Directeur-bestuurder Angela Pijnenburg vertelt op een drukke maandagochtend in het open, transparante kantoor aan de Winston Churchilllaan over het bijzondere woonproject Heerbaan-Djept. De speelse vrijstaande huisjes aan de Heerbaan-Djept zijn de perfecte, flexibele oplossing voor zelfstandig en betaalbaar wonen. Dankzij de menselijke, daadkrachtige en eigenzinnige aanpak van de woningcorporatie heeft een leegstaand terrein een vriendelijk gezicht gekregen en is een bijdrage geleverd aan de dringende vraag naar sociale huurwoningen in de gemeente Veldhoven.

In 2015 stond de woningmarkt enorm onder druk. Er waren onvoldoende betaalbare huurwoningen beschikbaar voor starters. De gemeente had bovendien van de overheid de taak gekregen om statushouders te huisvesten. “De asielzoekerscentra waren vol”, herinnert Angela zich. “Mensen hadden een verblijfsvergunning gekregen en zaten op het wachtbankje, omdat er geen huurwoningen beschikbaar waren. Hoe gaan we dit snel oplossen?, vroegen we ons af. We willen geen verdringing op de woningmarkt, maar toevoeging. Nieuwbouw zou te tijdrovend zijn, vanwege de aanpassing van het bestemmingsplan. Je bent dan al gauw jaren verder vanwege de wettelijk vastgestelde procedures. Samen met Woonstichting thuis en Woonbedrijf zijn we gaan kijken naar mogelijke oplossingen. Iedereen had ervaring met andere ‘producten’: Woonbedrijf had eerder gebruik gemaakt van spaceboxen en thuis had ervaring met gestapelde woningen. Wooninc. koos voor een nieuw product, namelijk de tiny houses van Heijmans; de zogenaamde H-One woning” vertelt Angela.

Djept-heerbaan-angela-pasfoto

Angela Pijnenburg

“Gezamenlijk kwamen we tot een initieel plan van 90 tijdelijke betaalbare huurwoningen aan de Heerbaan-Djept: 30 eenpersoonswoningen van het type H-One en 60 gestapelde wooneenheden. De grond aan de Heerbaan-Djept was al in ons eigendom, en daarom snel te gebruiken als tijdelijke woonlocatie.

Het proces heeft uiteindelijk toch nog lang geduurd, van 2015 tot 2018, omdat we met de omwonenden, de woningcorporaties onderling en met de gemeente tot een oplossing wilden komen waar iedereen zich in kon vinden. In verschillende stappen, waarbij Woonbedrijf en Woonstichting ‘thuis zich op andere locaties in Veldhoven richtten, zijn wij samen met de gemeente en het buurtplatform ‘Djept-Heerbaan’ tot dit uiteindelijke plan van 20 tijdelijke verplaatsbare tiny houses op deze locatie gekomen.

Er waren veel tegenkrachten. We hebben soepel meebewogen in dat spanningsveld en het plan is geslaagd. De bewoners zijn positief en de omwonenden tevreden. Het tekort aan betaalbare huurwoningen voor woningzoekenden is voor een deel opgelost en een huurcontract van twee jaar zorgt voor een goede doorstroming op de woningmarkt. De nieuwe bewoners van de Heerbaan-Djept zijn voornamelijk jonge mensen. Ze hebben allemaal een sociale en/of economische binding met Veldhoven; ze zijn er geboren en getogen of werken in de gemeente.

De statushouders zijn door de gemeente aangedragen. Zij zijn ook enthousiast, ze vinden het zo’n leuk huisje!

Meebewegen

Deze tiny houses zijn door de ontwerper bedacht als eenpersoonswoning en dat idee hebben we omarmd. Echter, in Weert stond bij zo’n huisje een kinderwagen buiten, daar woonde een stelletje met één kind. Nu realiseren we ons dat deze huurwoningen ook heel geschikt zijn voor andere doelgroepen. Wellicht is een soortgelijke woonvorm ook geschikt voor ouderen? Het gaat om het concept ‘klein wonen’. Dat is niet alleen voor studenten en jonge mensen geschikt, maar voor alle leeftijdscategorieën. Juist door mee te bewegen kom je tot nieuwe inzichten”, zegt Angela.