Tijdelijke woningen aan de Heerbaan

Wooninc. heeft 20 verplaatsbare eenpersoonshuishoudens gerealiseerd aan de Heerbaan in Veldhoven. De zogenaamde H-One woning. Een tijdelijk huisvestingsproject voor reguliere bewoning, bedoeld voor alleenstaanden die met spoed woonruimte nodig hebben. De eerste bewoners, waaronder 5 statushouders, mogen voor een periode van twee jaar in de huurwoning wonen en moeten vervolgens doorstromen naar de reguliere woningmarkt.

Druk op sociale woningmarkt terugdringen

Samen met de gemeente Veldhoven willen we met het project de druk op de sociale woningmarkt niet verder op laten lopen. Vanuit onze kerntaak willen we, waar mogelijk, het tekort aan sociale huurwoningen voor eenpersoons-huishoudens terugdringen. Met ons huidige reguliere woningbezit in Veldhoven was dit niet mogelijk, omdat deze vooral geschikt zijn voor senioren. Samen zochten we naar een snelle manier om goede, betaalbare huurwoningen voor alleenstaanden die met spoed woonruimte nodig hebben te realiseren om zo de verdringing van de reguliere woningzoekenden in Veldhoven tegen te gaan.

 

Tijdelijk, maar zeer verzorgd

De H-ONE woning heeft eigen voorzieningen, is betaalbaar en heeft als tijdelijke woning een nette uitstraling. De woningen zijn bereikbaar via één toegangsweg en er zijn voetpaden en 14 parkeerplaatsen aangelegd. Ook zijn er fietsenstallingen en bergingen beschikbaar voor de bewoners. Het woongebied heeft een verzorgde, groene uitstraling, die goed past in de omgeving.