Mensen zijn heel gelukkig in Toversnest

Achter de vernieuwde façade van het voormalige klooster van Heeze is de laatste jaren monumentale nieuwbouw verrezen. Onder de naam Toversnest heeft Wooninc. er 43 huur- en 34 koopappartementen voor senioren gebouwd. Voormalig voorzitter van de Raad van Commissarissen van Wooninc. Ben Pollmann blikt terug op de bouw van een prestigieus project dat in een grote behoefte voorziet.

Natuurlijk was Ben Pollmann present tijdens het openingsfeest van Toversnest in zijn eigen dorp. Het betekende de oplevering van een geslaagd project waarin hij een stimulerende rol had. “Het was een fantastisch feest. Erg mooi verzorgd”, blikt hij tevreden terug in de lommerrijke tuin van zijn woning.

Wat hem betreft pasten de feestelijkheden van 22 mei bij de gelegenheid. Want er was in Heeze een tekort aan seniorenwoningen, weet de voormalig toezichthouder van Wooninc. “Het dorp heeft erg veel senioren die hier vaak niet weg willen. Op een bepaald moment willen ze kleiner gaan wonen of naar een ander soort woning. Zij moeten dan wel een plek kunnen vinden.”

Hoewel Toversnest op papier al vanaf het begin als zeer kansrijk werd gezien, zorgde de kredietcrisis in 2008 ervoor dat de plannen niet konden worden uitgevoerd of moesten worden bijgesteld. De woningmarkt was plotseling drastisch ingezakt en zelfs het o zo mooie plan voor Toversnest was niet meer in trek. “Geïnteresseerden moesten eerst nog hun eigen huis zien te verkopen. Daarom durfden ze geen optie op een appartement in Tovernest te nemen, bang dat ze hun huis niet kwijtraakten.”

Omdat de bouw pas kon beginnen als zeventig procent van de koopappartementen was verkocht, liep het project jaren vertraging op. Totdat in 2014 werd besloten dat percentage los te laten. Pollmann: “Dat durfde Wooninc. omdat er vertrouwen was in het project. Omdat er een grote behoefte was aan dit soort woningen in Heeze.”

Op 5 november 2015 werd dan eindelijk begonnen met de bouw. Het was een hele opluchting, weet de Heezenaar. “In de loop der jaren zijn de verwachtingen voor dit project flink bijgesteld. Dat ging onder andere over de opbrengsten uit de verkoop en verhuur. De kosten waren hoger dan verwacht en de opbrengsten lager.”

Hoewel het aan de voorkant niet zo opvalt, is Toversnest een groot project. “Voor dit dorp is het zo’n beetje het maximumformaat dat je kunt bouwen”, zegt Pollmann, die als planoloog werd opgeleid. “In dorpskundig opzicht moet je zo’n project dorps houden en moet je dus rekening houden met de maat ervan. Maar er was een economische noodzaak voor die massaliteit vanwege de hoge aankoopkosten en de hoge bouwsom. Het had van mij zeker niet groter hoeven te zijn. Maar de massa van de nieuwbouw valt voor een deel weg achter de gevel.”

Tijdens de bouw heeft Pollmann ‘zijn hart weleens vastgehouden’. “Vanwege de grootsheid van het project en de relatie met de naastgelegen pastorietuin van de kerk. Daar staat de nieuwbouw dicht op. De bomen van de pastorietuin staan heel dicht op de balkons van de mensen die aan de zijkant wonen. Maar het is uiteindelijk wel geworden wat ik ervan had gehoopt.”

Uiteindelijk rest grote tevredenheid. “Het leuke van mijn tijd als voorzitter van de Raad van Commissarissen van Wooninc. (tot februari 2016, red.) is dat je betrokken bent geweest bij dingen die je uiteindelijk terugziet in de omgeving. Je beslist over iets dat er voor een langere tijd staat. En het mooie van Wooninc. is dat het echt onderscheidend is qua architectuur en materiaalgebruik. De corporatie zorgt er altijd voor dat haar projecten een duurzame uitstraling hebben. Ik vind het knap dat Wooninc. zich op die manier weet te onderscheiden. Ik ben er best wel trots op dat ik bij zo’n organisatie heb mogen horen.”

Inmiddels zijn alle koopappartementen verkocht en alle huurappartementen verhuurd.