Wooninc. kiest voor een scheiding van sociaal en commercieel vastgoed door oprichting van een nieuwe B.V.

Eind 2017 heeft Wooninc. een scheiding aangebracht in haar sociale en commerciële bezit. We kiezen – binnen de kaders van de Woningwet – voor een eigen strategie. Dat doen we met de oprichting van Stayinc. B.V. Zo blijven we voldoen aan onze missie om goede woonruimte te bieden, en spelen we in op de toenemende vraag naar huurwoningen in het commerciële segment.

Juridisch splitsen
Alle corporaties in Nederland moeten sociale diensten van algemeen economisch belang (DAEB) scheiden van hun commerciële activiteiten (niet-DAEB). Dat kan door een administratieve scheiding aan te brengen tussen deze twee activiteiten of door niet-daeb-activiteiten juridisch af te splitsen in een vennootschap. Wij hebben als een van de weinige corporaties in Nederland gekozen voor een hybride oplossing, waarbij we gaan voor zowel een administratieve scheiding als de oprichting van een niet-daeb B.V. We willen de markt namelijk een ander perspectief op wonen blijven bieden. Daarom hebben we Stayinc. opgericht.

Ouderen perspectief blijven bieden
Stayinc. geeft optimale mogelijkheid om commercieel te blijven beheren en ontwikkelen.

We bieden hiermee, met name ouderen, perspectief op een alternatief in de (middel)dure sector. En dat is hard nodig. Met name in de steden is een tekort aan vrije sector huurwoningen waardoor middeninkomens tussen wal en schip dreigen te vallen.

Maatschappelijk betrokken
De naam Stayinc. komt voort uit ‘to stay’. Dit betekent verblijven, maar ook: blijven. Wooninc. kan samen met Stayinc. een wooncarrière blijven bieden aan haar klanten, doordat Stayinc. woningen heeft in het commerciële segment.

Stayinc. is opgericht om in partnerschap met Wooninc. in het belang van de volkshuisvesting binnen de Metropool Regio Eindhoven. Hierdoor draagt Stayinc. bij aan de doelstellingen van Wooninc. op het gebied van beschikbaarheid.