Onbekend maakt onbemind

Op psychische aandoeningen rust vaak een stigma: onbekend maakt onbemind. Dus toen wij de senioren in het Pieter Eiffhuis vertelden over hun nieuwe buren aan de Fakkellaan, was dat voor sommigen best even schrikken. Door hen en andere omwonenden regelmatig en open te informeren, namen we een groot deel van de onrust weg.

Ze zijn inmiddels bijna klaar: de 21 woningen en appartementen aan de Fakkellaan, bedoeld voor mensen met een psychiatrische achtergrond. We hebben het hoogste punt bereikt. Eind 2018 staat de oplevering gepland, waarna de nieuwe bewoners hun intrek nemen in het nieuwe woongebouw. Maar dit traject ging zeker niet zonder slag of stoot.

Al in 2012 ging Wooninc. op zoek naar een zorgpartij om een woongebouw mee te realiseren aan de Fakkellaan. Die vonden we uiteindelijk in GGzE De Boei. Hanneke Hensen, manager bij GGzE De Boei, zag direct kansen. “Wij hadden al hele goede ervaringen met Wooninc. Bovendien is de Fakkellaan een locatie met volop potentie. Zo zit er in het Pieter Eiffhuis een aantal andere zorgpartijen waar we mogelijk mee kunnen samenwerken, zoals een huisarts en een apotheek. Voor mij was het dus echt 1+1=3.”

Kansen voor kwetsbare groepen

Voor Wooninc. was dit een mooie kans om een kwetsbare doelgroep een beter woonperspectief te bieden. Arwin van Loon, teamleider Vastgoed bij Wooninc.: “Zelfstandig wonen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Door woonprojecten te ontwikkelen voor mensen met bijzondere behoeften, maken we ook voor hen zelfstandig wonen mogelijk. Dat zien wij als onze maatschappelijke plicht, maar ook zeker als een verrijking van onze portefeuille. Ik vind het fantastisch dat wij mensen die moeilijk ergens terecht kunnen tóch een plekje kunnen geven. Maar zoals vaker bij dit soort projecten, reageerde de omgeving niet zo enthousiast toen we onze plannen bekendmaakten.”

Taboe op psychische stoornissen

Hanneke snapt als geen ander de reactie van de omwonenden. “Psychische aandoeningen zijn minder direct zichtbaar, er rust een taboe op en mensen vertonen soms afwijkend gedrag. Mensen met een psychische achtergrond worden vaak slecht begrepen, wat kan leiden tot stigmatisering.” Dat stigma raakt ook cliënten die eigenlijk een overwegend normaal leven willen én kunnen leiden. En juist voor die groep zijn de woningen aan de Fakkellaan bedoeld.

Hanneke: “Het begeleid wonen aan de Fakkellaan is voor mensen die in een stabiele fase zitten en prima in staat zijn om zelfstandig te wonen. Denk dan aan personen met autisme, depressies, trauma’s of psychoses. Voor een aantal van hen is de Fakkellaan een doorstart om weer terug te keren naar hun oude leven. Voor anderen is het de perfecte kans om met de juiste begeleiding zoveel mogelijk zelfstandig invulling te geven aan hun leven.”

De eerste handreikingen

Maar hoe overtuig je de buurt dat een woongebouw voor mensen met een psychiatrische achtergrond niets is om je zorgen om te maken? Wooninc. en GGzE De Boei organiseerden samen informatieavonden voor omwonenden. “Mensen kregen de kans om hun zorgen te uiten en vragen te stellen”, vertelt Arwin. “In eerste instantie gingen de vragen vooral over mogelijke overlast. Door goed uit te leggen wat voor mensen er komen wonen en hoe de GGzE ze begeleidt, namen we een hoop zorgen weg. Zo vonden mensen het heel fijn om te horen dat er 24 uur per dag iemand voor de bewoners klaarstaat, mochten ze hulp nodig hebben.

Natuurlijk zijn we er daarmee nog niet. Sommige omwonenden moeten eerst zelf ervaren dat de nieuwe bewoners gewoon fijne buren zijn.”

Gelukkig waren er ook hele positieve vragen, vult Hanneke aan: “Een paar mensen wilden weten of ze de bewoners kunnen leren kennen. We kregen zelfs de vraag of ze straks vrijwilligerswerk kunnen doen. Dat zijn mooie handreikingen waar we zeker vorm aan gaan geven, passend bij de nieuwe bewoners en de omwonenden. Zo doorbreken we de barrières nog meer, en kunnen we goede buren zijn voor elkaar.”