De afgelopen weken tekenden we buurtcontracten voor Eckart-Vaartbroek, Vlokhoven, ’t Hool, Kerstroosplein, Oud-Woensel-Hemelrijken, Kronehoef en de Bennekel. Dit zijn buurten die volgens de gemeente Eindhoven extra aandacht verdienen. Voor die buurten stellen wij samen met de gemeente, woningcorporaties, de politie, WIJeindhoven en andere wijkorganisaties jaarlijks een plan op. Onze woonconsulenten spelen op enkele thema’s een belangrijke rol in het uitvoeren van de buurtcontracten. We gaan nog meer de wijk in dit jaar!

In de buurtcontracten ligt de nadruk op goed samenwerken. Daarbij is een grote rol weggelegd voor buurtbewoners. Enerzijds kijken organisaties samen met bewoners waar zij behoefte aan hebben. Anderzijds worden bewoners gestimuleerd om zelf verantwoordelijkheid te nemen en in actie te komen voor hun buurt. 2019 is een transitiejaar. De gemeente evalueert dit jaar of de buurtcontracten volgend jaar een vervolg krijgen.

Vlokhoven

Het buurtcontract van Vlokhoven begint heel toepasselijk met de tekst ‘Er waait een energieke wind door Vlokhoven’. Organisaties, bewoners en professionals werken de afgelopen jaren steeds beter samen. En dat werpt zijn vruchten af. Zo zagen allerlei activiteiten het levenslicht in de buurt. Bijvoorbeeld een integratiediner, kindervakantiewerk en burendag. Een van de aandachtspunten voor het komende jaar is het aanpakken van plekken waar mensen zich onveilig voelen. Wooninc. kijkt of we bijvoorbeeld kunnen ondersteunen bij het afsluiten van de achterpaden, zodat alleen bewoners hier toegang toe hebben.

’t Hool

Ook in ’t Hool staan samenwerking en sociale samenhangen centraal. Dit jaar zetten we in op het verstevigen van het vrijwilligersnetwerk en het oprichten van een bewonersgroep. Hiervoor hebben we begin februari een leuke sessie gehad op het Wooninc.-kantoor, onder andere met enthousiaste bewoners en Yasin Torunoglu, wethouder van wonen, wijken, werk en ruimtelijke ontwikkeling. In ’t Hool staan we ook weer stil bij het verbeteren van de uitstraling van de buurt. Eind vorig jaar heeft de gemeente – bij wijze van proef – kunststof tuintjes geplaatst rondom de ondergrondse afvalcontainers bij onze flats aan de Echternachlaan. Dit jaar kijken we of dit het gewenste effect heeft, en wat we nog meer kunnen doen om de buurt schoon en netjes te houden.

Oud-Woensel

‘Opvoeden en opgroeien’, ‘Bewoners aan zet’, ‘Wonen en leefbaarheid’ en ‘Bouwen aan de buurt’ zijn sinds 2015 de buurtcontractthema’s van Oud-Woensel. Vooral de laatste 2 thema’s zijn voor ons relevant het komende jaar. Wooninc. heeft veel woningen en studentenpanden in de Gildebuurt. Een groot deel hiervan is in de jaren 20 gebouwd. Die woningen zijn verouderd. Wij willen de buurt een nieuw toekomstperspectief geven. Daarvoor werken we dit jaar een aantal scenario’s uit die we aan de buurtklankgroep voorleggen: gaan we renoveren, slopen en opnieuw bouwen, of een mix daarvan?

Kerstroosplein

Het buurtcontract van het Kerstroosplein was een van de eerste contracten die dit jaar ondertekend werden. Dit jaar gaat de wijk flink op de schop. De geplande sloop van onze woningen aan het Floraplein gaat van start, delen van het riool in de buurt worden vervangen en er zijn plannen voor een nieuwe buurtontmoetingsruimte.

Bennekel

In de Bennekel trapten we het jaar af met de openen van een nieuwe Buurtwinkel. Bewoners en wijkorganisaties hadden allerlei kraampjes ingericht om bezoekers meer te vertellen over de buurtcontracten. Onder het genot van hapjes van vrijwilligers ging iedereen in gesprek over de plannen voor het komende jaar. Daarbij stonden thema’s als ‘Hart van en voor de Bennekel’, ‘Opgroeien in de Bennekel’ en ‘Taalles in de Bennekel’ centraal.

Kronehoef

In Kronehoef wonen relatief veel senioren. In het buurtcontract ligt dit jaar extra nadruk op deze groep. Een van de speerpunten is het terugdringen van eenzaamheid en het vergroten van de zelfstandigheid van ouderen met dementie, zodat ze langer thuis kunnen blijven wonen. Een van de oplossingen waar WIJeindhoven en het Rode Kruis dit jaar aan werken, is de Contact Cirkel. Het idee is dat kwetsbare ouderen elke dag even telefonisch contact hebben met iemand uit de wijk, zodat mantelzorgers of hulpdiensten sneller kunnen worden ingeschakeld.

Eckart-Vaartbroek

In Eckart-Vaartbroek is de ondertekening van de buurtcontracten elk jaar een feestelijke aangelegenheid, waar de buurt samenkomt. Ontmoetingen staan ook centraal in het buurtcontract zelf. Zo wordt ons woongebouw de Cees van der Liendenflat aan de Venuslaan een wijkontmoetingspunt voor mensen die behoefte hebben aan contact en taalontwikkeling. De welzijnscoaches van onze zorgpartner Vitalis organiseren hier de ‘Taalkeuken’, waar mensen samenkomen door samen te koken en eten.